Daniel Magical zatrzymany przez policję

Niespełna miesiąc temu z radością poinformowaliśmy, że naczelny polski patostreamer – Daniel Magical wraz ze swoją matką zostali zatrzymani przez policję. Daniel Magical, który wcześniej już wielokrotnie miał problemy z prawem tym razem się doigrał – został zatrzymany za pochwalanie ataku na prezydenta Gdańska – Pawła Adamowicza.

Po tym wybryku Magical został doprowadzony do prokuratury, a następnie objęty dozorem policyjnym. Musiał też wraz z matką pięć razy w tygodniu meldować się na komisariacie i wpłacić kilka tysięcy złotych kaucji. Daniela Magicala najbardziej jednak zabolał całkowity zakaz publikowania w internecie jakichkolwiek treści ze swoim udziałem – został w ten sposób odcięty od swojego jedynego źródła zarobku, czyli patostreamów.

Daniel Magical idzie do więzienia

Jak się okazuje, styczniowy wybryk Magicala nie był jego jedynym zatargiem z prawem w ostatnim czasie. Gazeta Pomorska poinformowała, że patostreamer miał wcześniej wyrok za pobicie na ulicy Urzędniczej. Po tym jak Daniel Magical złamał nogę podczas gali FAME MMA 2, przestał pracować społecznie, przez co sąd zmienił mu ograniczenie wolności na karę więzienia. Patostreamer będzie musiał spędzić w więzieniu 82 dni.

Decyzja sądu jest prawomocna – wydał ją Wydział Karny Odwoławczy Sądu Okręgowego w Toruniu.